Kære alle spillere, forældre, trænere og frivillige i Glostrup Basket,

Vi håber I har haft en god jul og et godt nytår! Vi glæder os til et fantastisk basketår i 2018 og i den forbindelse håber vi på at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen i slutningen af januar.

Det bliver afholdt d. 30-1-2018 kl. 18:30-19:30 i foreningslokalet imellem hal 2 og hal 3.

 

Agendaen er som følger:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskab
 • Indkommende forslag – skal være indsendt til formanden inden den 22-1-2018 på info@glostrupbasket.dk
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg
  • Rene – Villig til genvalg
  • Jacob – Villig til genvalg
  • Martin – Villig til genvalg
  • Allan – Villig til genvalg
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Addco v/Kaspar Kristoffersen – Villig til genvalg
 • Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
 • Eventuelt

 

Velmødt,

Glostrup basketball bestyrelse